PL IN THE DARKROOM

Projekt działań twórczych „In the Darkroom”

Projekt działań twórczych „In the Darkroom” zrodził się z inspiracji artystycznych młodych ludzi- przyjaciół z Polski i Czech. Młodzież zafascynowana teatrem realizowanym przez L. Mądzika oraz filmem A. Holland „W ciemności” zapragnęła zrealizować projekt przybliżający ludziom percepcję świata bez jednego zmysłu, którego zwieńczeniem ma być niezwykły pokaz,   w trakcie którego zostaną wyłączone światła. Dzięki temu każdy widz choć    na chwilę poczuje się jak osoba niewidząca, doświadczać będzie wyostrzenia innych zmysłów, dozna empatii i zrozumienia w stosunku do osób nie w pełni sprawnych.

Przez dwa tygodnie wspólnej integracji, warsztatów muzycznych, wokalnych i teatralnych oraz przestrzenią do wymiany myśli odnośnie społecznych zagadnień uczestnicy z Czech i Polski przygotują finałową prezentację – wspólna praca zaowocuje pokazem dźwiękowym, który zaprezentowany zostanie w wyciemnionej przestrzeni dla zaproszonych gości i dziennikarzy oraz wernisażem wystawy fotograficznej z realizacji projektu. Zajęcia warsztatowe odbywają się będą w Ośrodku Kultury i Sportu „Wyspa Koni” w Ostroszowicach, przy ul. Polnej 15. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ Wymiany Młodzieżowe, Jego celem jest się rozwijanie dialogu na poziomie pozasłownym (rytm, dźwięk i muzyka), co prowadzić ma do budowania głębszych więzi emocjonalnych pomimo różnic kulturowych, narodowych, społecznych i fizycznych. Ten artystyczny polsko-czeski warsztat to niewątpliwa szansa na ciekawe doznania i możliwość kreatywnego prezentowania własnej osobowości dla młodzieży niewidomej tak często marginalizowanej przez ogół społeczeństwa ze względu na swoją niepełnosprawność.

Uświadomienie młodym ludziom jak bardzo krzywdząca jest nietolerancja i stereotypowe patrzenie na rzeczywistość i innych ludzi, pozwoli stać się im bardziej otwartymi na innych ludzi i nauczy kreatywnego spojrzenia na świat. Realizacja projektu przełoży się na rozwój kompetencji artystycznych, komunikacyjnych oraz interpersonalnych uczestników.

Zajęcia warsztatowe prowadzą:

Piotr Zabuski – contemporary dance, maski,

Anna Zabuska – contemporary dance,

Dominik Kozłowski – fortepian, chór,

Kuba Lichwa – rytmika, djembe,

Hanna Strbowa – percepcja eksperymentalna,

Patrycja Janelt– przebywanie i praca z końmi