Preludium Ślężańskie Między Światami

„Preludium Ślężańskie czyli Między światami” to spektakl – opowieść o podróży dzisiejszego  człowieka w głąb siebie, ubrana w konwencję snu.  W „Preludium Ślężańskim” nie rekonstruujemy mitów, ale interpretujemy je na nowo w myśli, obrazach, ciałach, teatralnej plastyce i współczesnych dźwiękach. Wszystkie te działania  zostały zamknięte w spektakl, który zostanie zaprezentowany publiczności:

22 listopada 2019 o godz. 19.00 Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, Sobótka ul. Chopina 25

23 Listopada o godz. 19.00  Sala Wiejska Owiesno – Wioska Okrągłego Zamku

Preludium Ślężańskie czyli Między światami” to projekt  międzypokoleniowy. W jego realizację zaangażowane są osoby ze społeczności lokalnej obszaru LGD ŚLĘŻANIE w bardzo zróżnicowanym wieku oraz osoby niepełnosprawne. Nad spektaklem czuwa i reżyseruje  go Pani Ewelina Ciszewska.

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” zaprosiła do realizacji tego zadania artystów dużego formatu: Ewelinę Ciszewską /scenariusz, reżyseria, choreografia/, Sambora Dudzińskiego /muzyka/, Anthimosa Apostolisa /muzyka: gościnnie w Sobótce/ , Roberta Balińskiego /projekcje i reżyseria świateł/, oraz Mariana Folgę /make up i bodypainting/.

Współorganizatorzy projektu to: Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce , Ślężański Ośrodek Kultury,  Gmina Wiejska Dzierżoniów, Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, Wyspa Koni w Ostroszowicach, Teatr Sztuk, Awangarde Teatr, koks-studio.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prorektora Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia we Wrocławiu.

Na oba wydarzenia serdecznie zapraszamy.

Zadanie sfinansowano ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie” pn. Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych pn. PRELUDIUM ŚLĘŻAŃSKIE na terenie gmin należących do LGD „Ślężanie’

Foundation for the Development of Culture Arts and Education “Open Door”

Foundation for the Development of Culture Arts and Education “Open Door” was established to support psychotherapeutic activity among young people at risk of social exclusion, such as the unemployed and the disabled, through artistic way. All members of the Foundation actively contribute to this institution, promoting values ​​for understanding and communication between people and supporting young people from difficult backgrounds. The Foundation in its activities concentrate on promoting such values as: equality, human rights, tolerance, prevention of xenophobia and anti-semitism, and the role of civic attitudes within the European society. Foundation "Open Door" focuses on the idea of integration through artistic events with the participation of Polish and foreign artists. Foundation members are people with years of experience in working with young people and conducting art projects, qualified psychological, pedagogical or artistic skills. In recent years, together with local youths, implemented projects in the Youth in Action Program, in with took part young people from Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany and Finland. The main idea of this projects were integration and prevention of social exclusion, xenophobia. In these projects took part young people with disabilities or in difficult economical situation. Foundation also completed several projects supported by Dzierżoniów Municipal Office that were strongly focused on prevention of drug addiction, alcoholism (preventive activities for children and youth from dysfunctional families).

Projects implemented through last years:

“Archetypes”/ 2017/ Youth in Action Program (PL, SK, CZ, FI)
“Thin red line”/ 2017/ supported by Dzierżoniów Municipal Office (PL)
“Sober families, happy children”/ 2017/ supported by Dzierżoniów Municipal Office (PL)
“The theater is eternally alive”/ 2016/ Implementation of local development strategies for small projects (PL)
“Do not dark the colors of life”/ 2016/ supported by Dzierżoniów Municipal Office (PL)
“Release”/ 2015/ Youth in Action Program (PL, SK, CZ)
Connection”/ 2014/ Youth in Action Program (PL, SK, CZ)
“In the Darkroom”/ 2014/ Youth in Action Program (PL, CZ)
“Methamorphosis”/ 2014/ Youth in Action Program (PL, CZ)
“Transformation”/ 2013/ International Visegad Fund (PL, CZ, SK, HU)
“Black and white world”/ 2013/ Artistic workshop for culture animators/ Implementation of local development strategies for small projects (PL)
„Horse academy”/ 2013/ Implementation of local development strategies for small projects (PL)
“Black and white world”/ 2013/ Youth in Action Program (PL, DE)