"Trzeźwe rodziny, szczęśliwe dzieci" to projekt realizowany we wsparciu Urzędu Gminy Dzierżoniów w ramach zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI; PROMOWANIE ZDROWEGO I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERŻONIÓW.

 Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do końca listopada 2016r. we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach oraz Gimnazjum Gminnym im. ks. Jana Melca w Dzierzoniowie.

"Trzeźwe rodziny, szczęśliwe dzieci" to zadanie z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi, polegające na prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży, połączonych z promocją zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, 
higieniczny tryb życia, aktywność sportowa) i komunikacji bez przemocy (NVC). 
Zajęcia będą się odbywały w trzech grupach wiekowych (klasy I-III szkoły 
podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum). Będą również prowadzone 
warsztaty dla rodziców tych dzieci. 
 
W ramach projektu przewidziane są:
- zajęcia profilaktyczne w formie warsztatowej,
- zajęcia z komunikacji bez przemocy (także zajęcia z końmi),
- warsztaty ze zdrowego odżywiania

- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,- 

- 2-godzinne warsztaty dla rodziców dotyczące zdrowego stylu życia, żółtych 
i czerwonych sygnałów alarmowych dla zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
komunikacji bez przemocy NVC.