Ola Osowicz                                                                                                     

Anatoliy Ivanov

Choreograf, tancerz, pedagog

 

Absolwent Międzynarodowego Uniwersytetu Słowiańskiego. Kijowski wydział Choreografii. Otrzymał pełne wykształcenie wyższe. Zdobył kwalifikacje baletmistrza – choreografa, (wykładowcy przedmiotów specjalistycznych).

Jako pedagog na stałe współpracuje Z Wrocławskim Teatrem Pantomimy im.Tomaszewskiego. Wykładowca dyscyplin tanecznych (Kompozycja tańca, choreografia, techniki uzupełniające, projekt taneczny) w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Artystyczny, kierunek taniec. Wykładowca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury.


W 2007 roku ukończył Wyższą Uczelnię Sztuki Choreograficznej „Kijowska Municypalna Akademia Tańca” im. Serga Lifar’a, specjalizacja „Choreografia”, uzyskał kwalifikację: artysta baletu; wykładowca dyscyplin choreograficznych.


Brał udział w licznych spektaklach i widowiskach baletowych w Polsce i za granicą, m.in. w Belgii, Holandii i Niemczech. Jako artysta baletu pracował w Szczecińskiej Operze na Zamku a następnie w Operze Wrocławskiej na stanowisku solisty baletu, gdzie tańczył w całym repertuarze baletu. W 2004 roku wyjechał na praktykę do Stanów Zjednoczonych do “International Ballet Academy”. W latach 1999 – 2004 związany był z Państwowym Teatrem w Kijowie, gdzie odbył staż i praktykę sceniczną.


Współzałożyciel Wrocławskiej Akademii Baletu dla dorosłych we Wrocławiu. Twórca pierwszych w Polsce amatorskich „Spotkań Baletowych dla Miłośników Baletu”. Tworzenie różnych ogólnopolskich warsztatów tanecznych, kameralnych spektakli baletowych.


Współzałożyciel teatru NN Movement Theatre pod patronatem Instytutu J. Grotowskiego, gdzie realizuje i tworzy choreografie do spektakli baletowo – teatralnych, opartych na ruchu, emocji i wyrazie.