TEATR WIECZNIE ŻYWY to projekt realizowany we wsparciu Urzędu Gminy Dzierzoniów w ramach zadania publicznego: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2016r. do 31.07.2016r.

 

Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców terenów leżących u podnóża Gór Sowich poprzez 
odtworzenie historii alternatywnego teatru, działającego niegdyś w Ostroszowicach.

W projekcie wezmą udział uczestnicy z terenu Gminy Dzierżoniów (z naciskiem na miejscowość 
Ostroszowice) - młodzież i seniorzy, którzy wspólnie na nowo „odkrywać  będą” teatr Pawła Basa.

Celem projektu jest reaktywacja ww. teatru. Chcemy zachęcić do współpracy wszystkich, którzy niegdyś 
pracowali w owym teatrze, jak również tych, którzy chcą zaangażować się w jego odbudowę i poznać 
jego historię. Wspólnie zajmiemy się wyszukiwaniem archiwalnych materiałów dot. Teatru. Zbierzemy 
zdjęcia z przedstawień czy przygotowań, z których przygotowana zostanie wystawa. Najważniejszym 
elementem projektu będzie dotarcie do archiwalnych zapisów przedstawień wystawianych przez 
teatr Pawła Basa, które znajdują się w archiwach Telewizji Wrocław. Otrzymane materiały zostaną 
wyświetlone w „kinie pod chmurką” w Ostroszowicach podczas spotkań dla wszystkich zainteresowanych 
oraz całej spoleczności. Podczas spotkań osób zaangażowanych w realizację projektu będziemy 
wspominać historię teatru, zbierać materiały archiwalne, przygotowywać wystawę, itp. Projekt 
będzie wstępem do realizacji szerszego przedsięwzięcia, jakim będzie przygotowanie spektaklu teatralnego i powołanie na nowo teatru działającego niegdyś w 
Ostroszowicach.

Projekt ma również na celu stworzyć nic porozumienia miedzypokoleniowego, która będzie trwać przez 
lata i będzie rozwijana zarówno przez starszych, jak i młodych, a także zintegrować całą społeczność 
lokalną poprzez zaangażowanie przy realizacji projektu.
 
W ramach projektu przewiduje się:
- organizacje ok 10 spotkań w okresie 2 miesięcy;
- wspominanie historii teatru,
- zbieranie materiałów archiwalnych (zdjęć, artykułów, itp.),
- zapraszania gości - osób, które pracowały w teatrze,
- kontakt z Telewizją Wrocław w celu otrzymania materiałów wideo z przedstawień 
teatralnych,
- wystawa z zebranych podczas wcześniejszych spotkań materiałów: zdjęcia, artykuły, wspomnienia,
- zorganizowanie projekcji otrzymanych zapisów telewizyjnych w „kinie pod chmurką”.