RELEASE, czyli UWOLNIENIE

W malowniczej scenerii u podnóża Gór Sowich w Ośrodku Kultury 
i Sportu „Wyspa Koni” odbyły się międzynarodowe warsztaty taneczno-fotograficzne w ramach europejskiego projektu Erasmus+ KA1 Mobilność edukacyjna, nie pierwsze zresztą. Młodzież z Polski, Czech i Słowacji miała możność rozwijać swoje kreatywne pojmowanie rzeczywistości wspólnie. Było to o tyle ciekawe przedsięwzięcie, iż uczestnikami warsztatów byli adepci słowackich szkół artystycznych skupieni wokół obywatelskiej organizacji „Oxymoron”, polscy fascynaci tańca i fotografii skupieni wokół głównego sprawcy i organizatora - Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”. Stronę czeską reprezentowała silna formacja społeczna „Centrum pro rodinu” – byli to niepełnosprawni fizycznie wraz z opiekunami. Przedsięwzięcie artystyczna, nad którym pieczę merytoryczną i mentorską sprawowali prowadzący : contemporary dance – Magdalena Górnicka (adeptka Wydziału Tańca Królewskiego Konserwatorium w Atwerpii) oraz fotografia, coaching i sztuka motywacji – Robert Wyłupek, posiadający niezliczoną ilość certyfikatów.

Podczas finałowego pokazu mieliśmy możność doświadczyć jak uczestnicy warsztatów uwalniali swoje emocje, prezentowali swoją wrażliwość i ukazywali kreatywne oblicza. Czy osoby, na co dzień poruszające się na wózku, oraz osoby z ograniczeniami ruchomości mogą tańczyć i fotografować? Ci, którzy byli na pokazie w sobotę o godz. 17.00 mogli się o tym przekonać. Urzekający, nastrojowy i liryczny pokaz tańca wypełnił salę baletową w Ostroszowicach. Owacje skłoniły twórców przedsięwzięcia do bisów. Wystawa fotograficzna prezentująca tancerzy, ich układy, integrację młodzieży, ujęcia nocne dopełniły w całości to niezwykłe przedsięwzięcie.

Po raz kolejny okazało się, że Ośrodek Kultury Sportu„Wyspa Koni” oraz Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” i to prawdziwi propagatorzy sztuki wysokiej na prowincji. Sztuki dającej szansę młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu i słuchu. A to wszystko z wykorzystaniem dotacji w ramach europejskiego programu Erasmus+ KA1 Mobilność edukacyjna.