Artykuł o projekcie na stronie Urzędu Gminy Dzierrżoniów:

http://www.ug.dzierzoniow.pl/aktualnosci.php?nr=2229

 Artykuł o projekcie na stronie Urzędu Gminy Dzierrżoniów:

http://www.ug.dzierzoniow.pl/aktualnosci.php?nr=2209

 Artykuł o projekcie na stronie Lokalnej Grupy Działania Ślężanie:

http://www.slezanie.eu/?fundacja-rozwoju-kultury-sztuki-i-edukacji-%E2%80%9Eotworz-drzwi%E2%80%9D-zaprasza-na-bezplatne-warsztaty-dla-animatorow-kultury-swiat-czarno-bialy.-,292

 Artykuł dot. projektu w Tygodniku Dzierżoniowskim:

http://tygodnikdzierzoniowski.pl/index.php/kultura/6288-ostroszowice-bezpatne-warsztaty-artystyczne-dla-animatorow-kultury-qwiat-czarno-biayq

 

Zapraszamy również do obejżenia filmu:

 Materiał filmowy z pokazu końcowego

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gUi-j1NnNFw