NIE ZACIEMNIAJ KOLORÓW ŻYCIA to projekt realizowany we wsparciu Urzędu Gminy Dzierżoniów w ramach zadania publicznego: ZWALCZANIE NARKOMANII; ORGANIZOWANIE FESTYNÓW PROFILAKTYCZNYCH I FESTYNÓW RODZINNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ.

 

Projekt przeznaczony jest dla ogółu społeczności gminy Dzierżoniów. 
Ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, dla których program będzie profilaktyką. Wspieranie czynników chroniących między 
innymi poprzez pokazywanie strategii alternatywnych jest niezwykle skuteczna metodą profilaktyki. 
Osoby uzależnione bądź współuzależnione będą miały możliwość uzyskania diagnozy i skierowania do

specjalistycznej placówki.
Na terenie całego kraju w tym również Gminy Dzierżoniów w 2015 roku gwałtownie wzrosła ilość zatruć 
dopalaczami. Zatrucia te mogą się kończyć śmiertelnie, a stan osoby pod wpływem może się zmieniać z 
minuty na minutę. Podczas pikniku chcemy pokazać, że świat na trzeźwo jest piękny radosny i kolorowy, 
a substancje psychoaktywne zaciemniają te kolory życia, a mogą nawet je odebrać.
NIE ZACIEMNIAJ KOLORÓW ŻYCIA to zadanie z zakresu zapobiegania narkomanii, polegające na 
organizacji pikniku, będącego radosnym …świętem trzeźwego kolorowego życia, przy okazji którego 
będzie działał mobilny punkt konsultacyjno-informacyjny (specjalistka terapii uzależnień, wieloletnia 
terapeutka w ośrodku Monar,współautorka książki „W pogoni,w ucieczce. Narkotyki i Narkomania.” 
wydanej nakładem wydawnictwa Iskry). W przygotowywaniu licznych stoisk promującym zdrowy 
styl życia, sport, kulturę będzie uczestniczyła młodzież w ramach 12 godzinnego programu liderów 
młodzieżowych. Pozytywni liderzy młodzieżowi odgrywają ważna rolę w profilaktyce uzależnień,często ich
głos jest ważniejszy od głosu dorosłych, dlatego tak ważne jest psychiczne ich wzmocnienie, rozwój ich 
kompetencji społecznych, ale także poszerzenie ich wiedzy na temat skutków używania poszczególnych 
narkotyków i dopalaczy. Będzie również stoisko z pierwszą pomocą, w tym również pierwszą pomocą w 
przypadku zatrucia dopalaczami bądź narkotykami.