Metamorphosis

"Metamorphosis" to projekt kulturalno-edukacyjnym o symbolicznym tytule. Projekt ma na celu nauczyć  młodych ludzi współpracować  w międzynarodowym gronie, przełamywać strach przed komunikowaniem się w innym języku oraz poza językowo, dać motywację do zdobywania wiedzy u najlepszych nauczycieli, bez względu na ich miejsce zamieszkania, wreszcie rozszerzyć ich świadomość pojmowania Europy jako różnorodnej całości oferującej niespotykane dotąd możliwości samorozwoju. 

 

Wszystkie postawione przez nas cele osiągniemy na gruncie wspólnej pracy nad ruchem, własnym ciałem. Zaproszeni instruktorzy: Magdalena Górnicka & Anatoliy Ivanovpoprowadzą warsztat tańca współczesnego, elementów baletu i teatru ruchu, pantomimy. Będą też uczestniczyć w zajęciach integracyjno-edukacyjnych w trakcie których poznają wzajemnie własne kraje, dowiedzą się o idei UE, nowych trendach w edukacji, możliwościach korzystania z programów UE. 

Uczestnicy warsztatów będą zakwaterowani w ośrodku agroturystycznym WYSPA KONI . Ośrodek dysponuje  dużą salą do spotkań, wyposażoną w kominek, a także profesjonalną salą do ćwiczeń, z lustrami i podłogą baletową.
Wyżywienie na miejscu.


Uczestnicy warsztatów przyjadą do ośrodka Wyspa Koni w Ostroszowicach 16 lutego 2014r i będą uczestniczyli w ośmiodniowych  działaniach twórczych, w trakcie których będą się odbywać zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, debaty, dyskusje panelowe, projekcje filmowe i fotograficzne.

 Na zakończenie odbędzie się  pokaz otwarty "Metamorphosis" dla mieszkańców gminy, okolic oraz zaproszonych gości z Wrocławia.