"Cienka Czerwona Linia" to projekt realizowany we wsparciu Urzędu Gminy Dzierżoniów w ramach zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI; ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH.

 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Gimnazjum Gminnym im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie.

 

"Cienka Czerwona Linia" to zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 
polegające na prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
w tym dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a także ich rodziców i 
nauczycieli w oparciu o autorski program spełniający Europejskie Standardy 
Profilaktyki Uzależnień. Zajęcia odbywają się w szkołach, aby w miarę możliwości

móc dotrzeć do wszystkich dzieci w wieku gimnazjalnych, w tym do dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych. Kierowanie profilaktyki do ogółu populacji zapobiega też 
dyskryminowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i pozwala na korzystanie z zasobów 
dzieci o dużych umiejętnościach emocjonalnych.
----------------------------------------------------------------------------
Program przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, a także rodziców

nauczycieli i wychowawców tych uczniów.
--------------------------------------------------------------
W ramach projektu przewiduje się:
1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży (sześć godzin w dwugodzinnych

blokach w klasie pierwszej i po dwie godziny w klasach drugich i trzecich)

2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla rodziców (tzw. Pedagogizacja) w ramach dnia

otwartego – krótkie zajęcia mające za zadanie uświadomienie problemu alkoholizmu w

rodzinie, inicjacji alkoholowej i rolę rodziny w rozwiązywaniu tych problemów.

3. Szkolenie dla nauczycieli – w jaki sposób w ramach pracy dydaktycznej, realizacji

programu nauczania można prowadzić działania profilaktyczne. Nabycie umiejętności

przekładających się poza skutkami profilaktycznymi na lepsze wyniki nauczania. Jeśli

pojawi się taka potrzeba stałe wspieranie nauczycieli w rozwoju umiejętności pracy z

uczniem zagrożonym uzależnieniem.

4. Stałe wsparcie poprzez konsultowanie trudnych przypadków, diagnozowanie

uzależnienia i pomoc w kierowaniu do terapii. Także w miarę potrzeby rozmowy

motywujące z uczniami i rodzicami. Udzielanie wsparcia – telefonicznie, mailowo i

podczas dyżurów na czacie: uczniom, rodzicom i nauczycielom w miarę potrzeb.