Projekt zrodził się w wyniku twórczych rozmów podczas wystawy fotograficznej wybitnego fotografa polskiego Władysława Marynowicza – człowieka, który wybrał wolność i przymusową rozłąkę z rodziną jako formę sprzeciwu wobec komunistycznego totalitaryzmu. Dzięki czemu powstała idea spotkania się młodych ludzi z Polski i Niemiec, którzy mieliby możliwość przełamania istniejących po wojnie stereotypów, zmierzenia się z ideą postrzegania świata nie tylko według czerni i bieli, a dostrzeżenia rozmaitych odcieni szarości. Uczestnikami projektu będą młodzi ludzie ze środowisk artystycznych z Polski i Niemiec. Inicjatywa młodzieżowa polega na tym, by uświadomić młodym ludziom z Polski i Niemiec, że w postmodernistycznym świecie dążenie do celu, zmaganie się i borykanie z problemami przy kreatywnym podejściu do życia jest sukcesem i zwycięstwem.
Młodzież z Polski i Niemiec prowadzić będzie działania na rzecz zapobiegania ksenofobii w swoich miastach (Drezno i Wrocław). Podczas takich spotkań odbędą się projekcje multimedialne, happeningi, panele dyskusyjne a także zorganizowane zostaną wystawy fotograficzne promujące projekt. Młodzież obu krajów spotka się, by promować porównać i podsumować rezultaty projektu oraz przygotować specjalne spotkania z wiejską społecznością lokalną podczas zorganizowanego w Ostroszowicach spotkania polsko-niemieckiego. Młodzież z Polski i Niemiec promować będzie efekty projektu podczas specjalnie zorganizowanych spotkań promujących efekty projektu. Dzięki prowadzeniu projektu młodzież z Polski i Niemiec nauczy się zarządzania projektem, wzmacniania swoich kompetencji liderskich a także prowadzić profesjonalne działania w kontakcie z innymi.

 

Termin zakończenia projektu 30 lipca 2013 r.

 

W środę 17 lipca w Dolnośląskim Inkubatorze Art- Przedsiębiorczości  w Bielawie odbyła się Konferencja której toważyszyła wystawa fotograficzna projektu.